Folyadék-folyadék egyensúly számítása, fázis diagram rajzolás

Ez az alkalmazás nem-elegyedő folyadékok esetén kiszámítja az egyes komponensek kölcsönös oldhatóságát az egyes folyadék-fázisokban. Biner elegy esetén a kölcsönös oldhatóságot ábrázolja a hőmérséklet függvényében, míg terner esetben háromszög-diagramon ábrázolja az elegyedési fázisdiagramot (egy adott hőmérsékleten). A háromszög diagram segítségével megbecsülhető egy megoszló komponens megoszlási hányadosa.

A CAS Regisztrációs Szám az American Chemical Society bejegyzett védjegye.