nnnn

Szerves vegyületek fizikai tulajdonságai

Az alábbi táblázatban tiszta anyagok legfontosabb fizikai tulajdonságai, állandói találhatók. A számszerű értékek feldolgozott ill. származtatott adatok, ezért nem minden esetben egyeznek pontosan a feltüntetett referencia-irodalomban fellelhető adatokkal.

Tipp: a mértékegységekre rákattintva a számok átválthatók másik mértékegységre.


Vegyület kiválasztása
Móltömeg
g/mol
                         
Sűrűség
g/cm3
Olvadáspont
K
Forráspont
K
Kritikus hőmérséklet
K
Kritikus nyomás
bar
Kritikus térfogat
cm3/mol
Fajhő (folyadéké)
kJ/kg⋅K
Fajhő (szilárd anyagé)
kJ/kg⋅K
Párolgáshő
kJ/mol
Olvadáshő
kJ/mol
Szublimációs hő
kJ/mol
Antoine egyenlet ---
log P = A -   B
T + C
Antoine konstans 'A' ---
Antoine konstans 'B' ---
Antoine konstans 'C' ---
Acentrikus faktor ---

Forrásjegyzék:

A CAS Regisztrációs Szám az American Chemical Society bejegyzett védjegye.